Wpisy

Wyśrubowane przepisy unijne…

Wyśrubowane przepisy unijne odnoszące się do emisji spalin pieców, kominków i innych urządzeń energetycznych wejdą w życie w 2022 r. Jednak już teraz na polskim rynku są dostępne kominki, które spełniają najsurowsze wymagania środowiskowe.
Stawiajmy tylko na nowoczesne i ekologiczne urządzenia spełniające kryteria Ekoprojektu!

Stolica z uchwałą antysmogową.

Planowane wejście uchwały to 1 listopada 2017 roku. Konsultacje społeczne ruszają 20 lipca. Zakres: mieszkańcy musza wymienić już zainstalowane kominki na ekologiczne w ciągu 5 lat, chyba że osiągają one sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80 proc. lub zostaną wyposażone w urządzenia zapewniające redukcję emisji pyłu. Organizacje antysmogowe lobbują całkowity zakaz palenia w kominkach w dni, kiedy normy stężenia pyłów są przekroczone.